niedziela, 4 lutego 2018

Negatywna prognoza Banku Światowego na kolejne lata - Wpis chwilowy

Do poprzedniego artykułu dopisałem następujące informacje. Ten tutaj wpis potem usunę.
Jakość prognozy może zostać zmaksymalizowana dzięki uwzględnieniu najnowszych danych. Rok 2017 już za nami i można z dużą pewnością podać PKB na ten rok. Niedawno, w styczniu 2018 Bank Światowy zaktualizował prognozę różnych regionów na świecie:Podane stopy to "aggregate growth rates calculated using constant 2010 U.S. dollar GDP weights", tj. realne stopy wzrostu w dolarach amerykańskich, czyli te same miary, których dotychczas używałem. UE będziemy aproksymować poprzez strefę Euro.*

Zwróćmy uwagę, że Bank przewiduje osłabienie wzrostu gosp strefy euro w kolejnych latach. Do tego pesymistycznego wniosku sami dotarlibyśmy stosując filtr Hodricka-Prescotta. Poniższy wykres składnika cyklicznego tego filtru uwzględnia rok 2017:WIG wyprzedza o rok gospodarkę, wobec czego zbudowany model prognozuje spadek giełdy na 2018-2019.

* Poniższa grafika (która pochodzi z artykułu Eurostat, "GDP up by 0.6% in both the euro area and the EU28", 20/2018 - 30 January 2018, http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases) ilustruje, że strefa Euro praktycznie niczym się nie różni od UE :


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz